February 6, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

Wspieranie zdrowia psychicznego pracowników LGBTQ+

Społeczność LGBTQ+ ma nieskończenie zróżnicowaną i przekrojową naturę, ale wielu jej członków łączy jednoczące doświadczenie bycia innym, szczególnie w miejscu pracy. Nic dziwnego, że raport Mind Share Associates na temat zdrowia psychicznego w pracy z 2021 r. we współpracy z Qualtrics i ServiceNow wykazał, że pracownicy LGBTQ+ częściej doświadczają wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak lęk, depresja i wypalenie oraz twierdzą, że ich środowisko pracy lub pracy miało negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne. Jednak narracja dotycząca zdrowia psychicznego osób LGBTQ+ w miejscu pracy nie jest definiowana wyłącznie przez trudności. W tym samym badaniu pracownicy LGBTQ+ częściej czuli się swobodnie rozmawiając o swoim zdrowiu psychicznym w pracy, częściej rozmawiali o swoim zdrowiu psychicznym z kimś w pracy w ciągu ostatniego miesiąca i częściej postrzegali zdrowie psychiczne jako różnorodność. kwestia równości i integracji w porównaniu z pracownikami nienależącymi do LGBTQ+. Pomimo wyzwań, przed którymi stoją, pracownicy LGBTQ+ są dobrze przygotowani do kierowania swoimi miejscami pracy jako orędownicy zdrowia psychicznego — nie tylko dla społeczności LGBTQ+, ale dla całej organizacji. Autorzy podają ramy wyjściowe, które obejmują konkretne działania zarówno duże, jak i małe, proaktywne i reaktywne, które liderzy agency mogą zastosować, aby wspierać zdrowie psychiczne osób LGBTQ+ w pracy.