February 6, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

Why Real-Time Tracking is Essential for Efficient Supply Chain Management

Wraz z masowym wzrostem liczby sklepów internetowych i kupujących na rynku cyfrowym rośnie również liczba opcji wysyłki i dostawy. Konsumenci online lubią śledzić swoje przesyłki i obserwować, jak zbliżają się do celu. Oprócz zastrzyku serotoniny daje klientom oczekującym na przesyłkę.

Dlaczego śledzenie w czasie rzeczywistym jest niezbędne, zwłaszcza w przypadku bardziej efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Dostawa paczki

Co to jest śledzenie w czasie rzeczywistym?

Program śledzenia w czasie rzeczywistym, czasami nazywany systemem lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) to metoda śledzenia, która wykorzystuje lub wykorzystuje GPS wraz z logistycznymi bazami danych do śledzenia lub identyfikowania dokładnego śledzenia i lokalizacji dowolnej przesyłki w dowolnym momencie.

Zgromadzone dane, za pomocą baz danych GPS i logistycznych, są aktualizowane w czasie rzeczywistym w celu natychmiastowego dostępu i oceny. Proces śledzenia w czasie rzeczywistym pozwala klientowi uzyskać informacje o miejscu pobytu jego przesyłki w całym łańcuchu dostaw.

Śledzenie wydawanych przez firmę paczek ma duży wpływ nie tylko na reputację firmy, ale także na efektywne zarządzanie jej łańcuchem dostaw.

Podstawowym celem śledzenia w czasie rzeczywistym jest zapewnienie przejrzystości, aby w razie dylematów i problemów można było wybrać niezbędne alternatywne trasy.

Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) obejmuje rozwój produktu, zaopatrzenie, produkcję oraz potrzebne systemy informacyjne i logistykę do koordynowania tych działań. Łańcuch i sieć dostawców są stworzone do zarządzania łańcuchem dostaw, który transportuje produkty, surowce i dostawców.

Jak działa zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje wszystkie aspekty procesu produkcyjnego, od zakupu surowców po dostawę gotowych elementów. Utrzymanie sprawnego działania operacji jest istotną częścią zarządzania łańcuchem dostaw, aby zapewnić klientom lepszą wartość i wyprzedzić konkurencję.

Według zarządzania łańcuchem dostaw (SCM) większość produktów na rynku jest wynikiem współpracy wielu firm, aby je wyprodukować.

Wbrew powszechnemu przekonaniu firmy zaczynają dostrzegać znaczenie łańcuchów dostaw jako aktywów strategicznych. Korzystając z zarządzania łańcuchem dostaw, firmy mogą szybciej dostarczać towary, gwarantować, że produkty są zawsze dostępne w razie potrzeby, eliminować problemy z jakością poprzez przeprowadzanie regularnych kontroli jakości i ułatwiać zwroty, ostatecznie zwiększając wartość zarówno dla firmy, jak i jej konsumentów.

Menedżer łańcucha dostaw zarządzający magazynem

W jaki sposób śledzenie w czasie rzeczywistym może pomóc poprawić wydajność zarządzania łańcuchem dostaw?

Śledzenie w czasie rzeczywistym dowolnej dostawy paczki lub paczki odgrywa kluczową rolę w całym zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Zmniejsza ryzyko utraty

Aktualizacje w czasie rzeczywistym dotyczące dokładnej i dokładnej lokalizacji paczki mogą pomóc w określeniu, czy paczka przechodzi duży ruch lub jest opóźniona. Dzięki temu można zastosować alternatywne trasy, rozwiązania i inne niezbędne środki w celu obsługi ruchu.

Po stronie firmy łańcuch dostaw jest również monitorowany przez interesariuszy korporacji.

Śledzenie w czasie rzeczywistym zapewnia przejrzystość i rzetelność informacji, co poprawia wiarygodność i dobrą reputację zarówno w mentalności klientów, jak i interesariuszy.

Gdy dostawy są opóźnione, podążanie za najlepszą alternatywną drogą również pozostawi dobre i lepsze wrażenie w zakresie obsługi i zarządzania kryzysem przez firmę.

Poprawia skuteczne i produktywne podejmowanie decyzji

Menedżer łańcucha dostaw musi mieć dobre umiejętności podejmowania decyzji dotyczących ruchu lub decyzji związanych z towarami i usługami firmy.

Zebranie niezbędnych informacji ze śledzenia i oceny tych danych w czasie rzeczywistym pomoże decydentowi zidentyfikować najlepsze rozwiązanie lub alternatywną drogę rozwiązania problemu.

Wraz ze zmniejszaniem strat, śledzenie w czasie rzeczywistym poprawia również zdolność firmy do podejmowania rozsądnych decyzji w przypadku wystąpienia opóźnień.

Ponieważ monitorowanie w czasie rzeczywistym pozwala firmie szybko znajdować problemy, firma będzie w stanie poradzić sobie z problemem i zapewnić bardzo odpowiednie rozwiązania, zanim sytuacja się pogorszy.

Świadoma metoda przetwarzania danych uzyskanych poprzez śledzenie w czasie rzeczywistym określi alternatywy i zorganizuje informacje w przemyślane decyzje.

Właściwy osąd pośród błędów i opóźnień technologicznych przyniósłby również dobry wpływ i wrażenia firmy na interesariuszy, klientów i przyszłych klientów.

Z drugiej strony podjęcie złej i niewłaściwej decyzji może skutkować negatywnymi konsekwencjami, nawet narażając dotychczasowych klientów i klientów.

Praktykuje przejrzystość i poprawia obsługę klienta

Obsługa klienta jest jednym z najważniejszych elementów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Bez obsługi klienta firma nie byłaby w stanie przyciągnąć klientów i sprzedawać swoich towarów i usług.

Śledzenie w czasie rzeczywistym praktykuje przejrzystość, co z kolei daje zaufanie i dobrą wolę. Poza tym chroni również reputację firmy wśród partnerów biznesowych, potencjalnych klientów, inwestorów, pracowników i interesariuszy.

Przejrzystość prowadzi również do lepszej obsługi klienta, ponieważ klient wolałby być zaangażowany w cały proces dotyczący swojego produktu. Obsługa klienta odgrywa kluczową rolę w ulepszaniu łańcucha dostaw.

Dobre relacje z klientem poprzez wzorową obsługę klienta tworzyłyby również dobry wizerunek firmy.

Co to znaczy?

Ogólnie rzecz biorąc, śledzenie w czasie rzeczywistym poprawiłoby się efektywność zarządzania łańcuchem dostaw, ponieważ większość klientów ceni przejrzystość, ponieważ jest ona zazwyczaj kojarzona z otwartością i uczciwością. Ponadto wszelkie kryzysy, które pojawią się podczas procesu wysyłki, zostaną natychmiast określone i rozwiązane.

Pomimo wdrożenia w kilku miejscach, śledzenie w czasie rzeczywistym przez GPS nadal pozwala firmie na bezpośrednią kontrolę i zarządzanie pojazdami przewożącymi paczki.

Wraz ze zwiększoną produktywnością zmniejsza to również inne koszty, które mogą powstać w przypadku pojawienia się problemów. Dzięki temu kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw stałoby się bardziej wydajne i efektywne.

Łańcuch dostaw

Wniosek

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się przede wszystkim na precyzyjnych i szybkich produktach, od surowców po towary lub usługi. Informacje i dane dotyczące miejsca pobytu przesyłki przynoszą korzyści klientowi, firmie i interesariuszom. Dlatego firmy muszą mieć wiarygodnego i przejrzystego partnera wysyłkowego.

Tive umożliwia śledzenie przesyłek za pomocą GPS w dowolnym miejscu na świecie. Mając przejrzystość jako nasz priorytet, Tive zmniejszy Twoje zmartwienia i zwiększy Twoje podekscytowanie w oczekiwaniu na Twoje zamówienie.