January 29, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

What is WCAG, and Why is it Important?

Czas czytania: 4 minuty

Stworzony przez Konsorcjum Entire world Extensive World wide web (W3C), WCAG (Wskazówki dotyczące dostępności treści internetowych) są uważane za wzorzec dostępności witryny.

Krótko mówiąc, WCAG to powszechnie akceptowany zestaw wytycznych technicznych, które określają, w jaki sposób należy zapewnić, aby osoby niepełnosprawne miały dostęp do treści cyfrowych.

Chociaż organizacje opieki zdrowotnej i rządowe muszą przestrzegać wytycznych WCAG, nie jest to obowiązkowe dla firm. Jednak przestrzeganie tych standardów ułatwień dostępu pomoże Ci zapewnić, że Twoje treści internetowe dotrą do jak najszerszego grona odbiorców.

Czy po prostu chcesz poprawić dostępność wordpress lub mniej barier we właściwościach multimedialnych, zgodność z WCAG jest najlepszym sposobem na udostępnienie treści cyfrowych wszystkim potencjalnym klientom. Są to również krytyczne ustalenia przy planowaniu wirtualnego wydarzenia. Chociaż sesje szczytu on the net mogą być dostępne z prelegentami na żywo i napisami, nie ma to znaczenia, jeśli rejestrujący nie mogą się zarejestrować z powodu niedociągnięć w witrynie wydarzenia.

Zanim zagłębimy się w szczegóły zgodności z WCAG, spójrzmy na dostępność sieci, co to za sobą pociąga i dlaczego jest to ważne.

Co to jest WCAG i dostępność sieciowa?

WCAG wyszczególnia wszystkie elementy cyfrowe, które tworzą bariery dla osób niepełnosprawnych. Bariery zniechęcają lub uniemożliwiają ludziom dostęp do platform cyfrowych. Częstym problemem związanym z barierami jest to, że dotyczą a person tylko osób z pewnymi niepełnosprawnościami – więc możesz nie wiedzieć, że masz bariery na swojej platformie, ponieważ nie mają one wpływu na Ciebie.

Mówiąc prościej, dostępność to zdolność wszystkich ludzi do dostępu do platform i własności cyfrowych, niezależnie od ich niepełnosprawności. Dostępność witryny oznacza, że ​​każdy może wygodnie nawigować i korzystać z witryny i jej cyfrowych właściwości.

Chociaż nie każda niepełnosprawność oznacza, że ​​użytkownicy nie mogą korzystać z Internetu, należy wziąć pod uwagę, że około 11 milionów Amerykanów ma jakiś rodzaj upośledzenia wzroku. Około kolejny milion osób jest całkowicie niewidomych. Kolejne 30 milionów ludzi ma pewien stopień ubytku słuchu w obu uszach, a 65,6 miliona Amerykanów ma problemy z uczeniem się i koncentracją.

To wiele osób, których można zrazić, jeśli Twoja witryna ma słabą dostępność.

Dlaczego WCAG jest ważny?

Zgodność z WCAG ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji. Podczas gdy właściciele firm traktują priorytetowo wiedzę, czego chcą ich klienci, często pomijają ich potrzeby.

Właściciele agency muszą zrozumieć, w jaki sposób ich klienci uzyskują dostęp do informacji o ich organizacji w Internecie, i powinni dostosować swoje treści do standardów dostępności.

WCAG ma na celu wspieranie osób z różnymi warunkami wpływającymi na ich korzystanie i czerpanie przyjemności z sieci. Wytyczne pomagają również osobom z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło oraz ograniczeniami ruchowymi lub poznawczymi.

WCAG wspiera również osoby z dolegliwościami warunkowymi, sytuacyjnymi lub przejściowymi – takimi jak wypadki, takie jak złamane ramię oraz związane z wiekiem zaburzenia widzenia lub słuchu.

Przestrzeganie najlepszych praktyk dotyczących ułatwień dostępu sprawi, że wirtualne wydarzenia i treści cyfrowe będą bardziej wszechstronne i zapewnią dostęp większej liczbie osób.

Kryteria sukcesu WCAG

Jest 61 wymagań wyszczególnionych w WCAG 2. i kolejnych 17 wymagań w WCAG 2.1.

Wymagania WCAG są przedstawione jako lista kontrolna dla oceniających, autorów i właścicieli stron internetowych. Określają wymagania dostępności dla komputerów Personal computer, laptopów, tabletów, telewizorów, telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem.

Lista kryteriów sukcesu WCAG podzielona jest na trzy grupy: wystarczające techniki, techniki doradcze i porażki.

Wystarczający Techniki to działania, które niezawodnie czynią witrynę bardziej dostępną — na przykład umożliwiają powiększanie rozmiarów czcionek i zgodność z czytnikami ekranu.

Doradczy techniki to zalecenia, które mogą poprawić dostępność mogą jednak nie wystarczyć.

Awarie stanowią główną przeszkodę w korzystaniu z Twojej strony internetowej lub wirtualnego miejsca wydarzenia.  Przedstawiona jako bariera wysięgnika, która została opuszczona w poprzek drogi, uniemożliwiając przejazd przez pojazd.
Awarie stanowią główną przeszkodę w korzystaniu z Twojej strony internetowej lub wirtualnego miejsca wydarzenia.

Awarie to bariery, które uniemożliwiają pokrzywdzonemu użytkownikowi korzystanie z Twojej witryny. Obecność barier natychmiast oznacza, że ​​Twoja witryna nie jest zgodna z WCAG. Lista niepowodzeń w WCAG szczegółowo opisuje, czego unikać, jeśli chcesz, aby Twoja witryna była dostępna.

Dostępność: cztery główne zasady

Oprócz kryteriów sukcesu, istnieją cztery główne zasady dostępności, których należy przestrzegać podczas dostosowywania się do WCAG.

Aby Twoja strona internetowa i cyfrowe właściwości były dostępne, muszą być widoczne, funkcjonalne, zrozumiałe i solidne.

Dostrzegalny

Twoje treści cyfrowe muszą być obserwowalne zmysłami. Mówiąc najprościej, oznacza to, że użytkownik musi to widzieć i słyszeć. Można to osiągnąć, tworząc podstawowe układy lub używając alternatyw dla konwencjonalnego tekstu, takich jak powiększony druk, alfabet Braille’a, czytniki ekranu i symbole.

Wykonalny

Zapewnienie działania witryny oznacza, że ​​użytkownicy mogą nawigować po niej wygodnie i wydajnie. Aby działać, strona internetowa nie może zawierać niedostępnych obszarów lub kroków, które osoba pokrzywdzona może mieć trudności z wykonaniem.

Aby Twoja witryna działała, unikaj migających świateł i szybko poruszających się treści, ponieważ mogą a person wywołać reakcja padaczkowa u niektórych użytkowników. Powinieneś także ułatwić nawigację po witrynie za pomocą myszy i klawiatury. Unikaj prezentowania treści, które mają restrict czasowy na to, jak wolno można je czytać, bez oferowania alternatywy.

Zrozumiale

Aby Twoja witryna była zrozumiała, musi być łatwa w nawigacji, a treść musi być łatwa do przetworzenia. Aby zachować zgodność z tą zasadą, postaraj się, aby tekst był wyraźny i łatwy do odczytania, a także korzystaj z przewidywania tekstu lub pomocy przy wprowadzaniu, aby ułatwić użytkownikom poruszanie się po witrynie.

Solidny

Gdy strona internetowa jest solidna, zastanawiano się, w jaki sposób technologia może na nią zmienić i wpłynąć na nią. Twoja strona internetowa powinna być w stanie dostosować się do zmian i zachować swoją dostępność.

Strona internetowa jest również uważana za solidną, gdy może być zrozumiana przez dużą liczbę użytkowników z różnymi niepełnosprawnościami.

Ostatnie słowa

Zapewnienie, że Twoja strona internetowa spełnia wystarczające standardy zgodności z WCAG, może być długim i skomplikowanym procesem. Jest jednak kilka prostych rzeczy, które możesz szybko wdrożyć, aby rozkręcić piłkę.

Korzystanie z tagów Alt, zwiększanie rozmiaru i widoczności obrazów i tekstu, upewnianie się, że witryna jest przyjazna dla klawiatury oraz implementacja przyjaznego dla użytkownika interfejsu, to tylko niektóre z prostych zmian, które możesz wprowadzić, aby zbliżyć się do zgodności z WCAG. Jeśli masz w swojej witrynie filmy i multimedia, zastanów się, co możesz zrobić, aby pomóc niepełnosprawnym użytkownikom.

Istnieją zautomatyzowane narzędzia i wtyczki WordPress zaprojektowane do sprawdzania dostępności Twojej witryny. Narzędzia te przejdą listę kontrolną WCAG i powiadomią Cię o wszelkich problemach ze zgodnością na Twojej stronie internetowej.

Tworząc witrynę internetową, warto pamiętać o zgodności z WCAG, aby zapewnić każdemu dostęp do Twoich treści – niezależnie od swoich ograniczeń lub niepełnosprawności.