February 9, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

Stimulus Checks Continue In 2022: Get The Latest Updates On The State Inflation Relief Payments

Rozpoczęcie pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych doprowadziło do poważnego pogorszenia sytuacji gospodarczej, ponieważ firmy na całym świecie zostały jednocześnie zamknięte z powodu przedłużającego się okresu niepewności gospodarczej. Stopa bezrobocia wzrosła do prawie nie do pokonania 14,8%. był to najwyższy poziom, z jakim zmagał się naród od czasu recesji gospodarczej po wojnie światowej. Administracja federalna odpowiedziała serią kontroli stymulacyjnych.

Kontrole bodźców były z perspektywy czasu właściwą miarą, biorąc pod uwagę beznadziejność i powagę sytuacji. Większość osób o niskich i średnich dochodach natychmiast straciła pracę lub przeszła do mniejszej liczby godzin pracy, ponieważ firmy zmniejszały się, aby przetrwać.

– Reklama –

Chociaż administracji amerykańskiej udało się położyć za sobą bezpośrednie konsekwencje pandemii dla gospodarki, stanęła ona twarzą w twarz z kolejnym poważnym zagrożeniem dla gospodarki w postaci rekordowych stóp inflacji, najwyższych od czterech dekad.

Wobec braku dalszych kontroli bodźców, pojawiło się widmo gwałtownego wzrostu poziomu ubóstwa, czegoś, co obniżyło się do poziomu możliwego do opanowania po wydaniu płatności za skutki ekonomiczne w ramach amerykańskiej ustawy o planie ratunkowym podpisanej przez prezydenta Joe Bidena w Marzec 2021 zaraz po objęciu urzędu kilka miesięcy wcześniej.

Otwarcie gospodarki i rynków w trzecim kwartale 2021 r. przyniosło ożywienie gospodarcze, a administracja zanotowała rekordowe przychody. Pomogło to państwom zadeklarować rekordową nadwyżkę na 2021 rok.

– Reklama –

Ale ta zmiana miała swoją cenę. Wlew tak dużej ilości pieniędzy bezpośrednio do rąk obywateli spowodował duży popyt na towary. Po raz pierwszy od lat ludzie wydawali więcej pieniędzy na towary niż na usługi. To, w połączeniu z niedoborem towarów, było częściowo odpowiedzialne za gwałtowny wzrost cen benzyny i artykułów pierwszej potrzeby.

Do tego dochodziła wojna w Europie, która odcięła tanią ropę od Rosji w momencie, gdy United states najbardziej jej potrzebowały. Zakaz nałożony na Rosję przez państwa NATO uderzył w nie bardziej niż w kraj, który próbowali ukarać.

Ludzie nadal domagają się czwartej kontroli bodźców, ale oczywiste jest, że w przypadku administracji federalnej prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest niewielkie.

Stany wkraczają na scenę dzięki własnym testom bodźców

Większość amerykańskich stanów jest zalana funduszami dzięki dobrej ściągalności dochodów w 2021 r. w wyniku wyjątkowego odrodzenia gospodarczego, a także funduszy, które otrzymali od Rezerwy Federalnej na podstawie amerykańskiej ustawy o planie ratunkowym.

Ponieważ większość Amerykanów patrzy na niepewną przyszłość gospodarczą z powodu rekordowej stopy inflacji, wielu z nich zdaje sobie sprawę, że wróci do patrzenia na kolejną rundę biedy, chyba że otrzymają natychmiastowe wsparcie ze strony administracji.

Każdy stan różnił się w formie Pomoc zaproponowali, a także zakres, w jakim są gotowi wesprzeć. Chociaż dostępnych jest kilka bezpośrednich kontroli stymulacyjnych, stany stosują również ulgi podatkowe, czyli obniżkę podatku od sprzedaży na produkty, w przypadku których ceny znacznie wzrosły, w tym gaz i podstawowe artykuły spożywcze.

Kalifornia zdecydowała się na karty benzynowe, aby chronić przed rosnącymi cenami benzyny

Kalifornia była pierwszym stanem, który przeprowadził kontrole bodźców stanowych w dwóch fazach w ramach kontroli bodźców Golden State I i II. W ramach nowej inicjatywy zaproponowanej przez gubernatora Gavina Newsoma mieszkańcy Kalifornii otrzymają kartę gazową o wartości 400 USD za każdą posiadaną i zarejestrowaną w stanie kartę. Każda rodzina otrzyma maksymalnie 2 karty.

Mieszkańcy, którzy nie posiadają kart, otrzymają kartę tranzytową, która umożliwi im korzystanie z bezpłatnych lub dotowanych podróży na terenie stanu. Szczegóły programu są dopracowywane i wydaje się, że wśród ustawodawców panuje impas. Ale gubernator zapewnił, że do lipca tego roku karty trafią w ręce Kalifornijczyków.

Inny demokratyczny gubernator, Jared Polis z Kolorado, ogłosił środki legislacyjne mające na celu przyspieszenie kontroli stymulacyjnych dla kwalifikujących się mieszkańców. Plan Colorado Cashback zapewni czek stymulacyjny w wysokości 400 USD kwalifikującym się mieszkańcom, którzy złożyli zeznania podatkowe w 2021 r. Do 31 maja tego roku. Płatność zostanie ograniczona do osób o niskich dochodach w Kolorado.

Delaware ustanowił rabat ulgowy w postaci bezpośredniej kontroli bodźców w wysokości 300 USD na dorosłego mieszkańca stanu. Ma pomóc im stawić czoła wysokim cenom artykułów spożywczych i gazu.

Gubernator Gruzji Brian Kemp podpisał ustawę o przyznaniu rabatu podatnikom będącym rezydentami, którzy złożyli zeznania podatkowe za 2020 i 2021 rok. Stan zaproponował wysłanie czeku stymulacyjnego w wysokości 250 USD do samotnych podatników, podwójnego dla małżeństw składających wniosek wspólnie i 375 USD dla głów gospodarstw domowych.

Podatnicy na Hawajach mają prawo do sprawdzanie bodźców w zależności od statusu zgłoszenia, AGI i liczby osób pozostających na utrzymaniu. Osoby dokonujące zgłoszenia w gospodarstwie domowym otrzymają 300 USD jako osoby fizyczne za dochód poniżej 100 000 USD i 100 USD za inne osoby. Zakończono działania legislacyjne i wkrótce płatności powinny być w drodze.

Kwalifikujący się mieszkańcy Idaho otrzymają 12% swoich stanowych płatności podatku dochodowego w 2020 r. lub 75 USD, w zależności od tego, co jest wyższe. Software rabatowy został zatwierdzony już w lutym, a wypłaty będą kontynuowane przez cały rok.

Maine zatwierdziło najwyższą płatność czekiem bodźców bezpośrednich

Maine przyznało swoim mieszkańcom najwyższą bezpośrednią kontrolę stymulacyjną w wysokości 850 USD, przy wskaźniku AGI wynoszącym mniej niż 100 000 USD dla osób fizycznych.

Mieszkańcy Minnesoty mogą spodziewać się w tym roku jednorazowej płatności w wysokości 750 USD, chociaż szczegóły nie są jeszcze dostępne.

Mieszkańcy New Jersey wyślą kwalifikującym się podatnikom ulgę podatkową dla klasy średniej o wartości 500 USD. Płatności otrzymają również mieszkańcy, którzy zapłacili podatki przy użyciu federalnego numeru identyfikacyjnego, a nie numeru SS.

Mieszkańcy Nowego Meksyku, którzy złożyli zeznania w 2021 r. do 31 maja, automatycznie otrzymają stanowy czek bodźca. Kontrola bodźca będzie warta 250 USD w przypadku pojedynczych filtrów i dwa razy więcej w przypadku filtrów łączonych.

Płatności zaczęły wychodzić w ostatnim tygodniu maja. Ale mieszkańcy, którzy zdecydowali się na czek papierowy za pośrednictwem amerykańskiej poczty, mogą spodziewać się kilkutygodniowego opóźnienia w płatności.

Jeśli mieszkańcy będą winni podatki państwu w 2021 r. i nie zapłacili, otrzymają rabat sprawdzanie bodźców skorygowane o niezapłacone podatki. Wypłata rabatu zrekompensuje podatki należne indywidualnie lub od współwłaścicieli.