January 29, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

Sprawdzanie bodźców: jak to możliwe?

Podczas pandemii w 2020 i 2021 roku, podczas pandemii w 2020 i 2021 roku, kontrole stymulacji stymulacyjnych objęły miliony, pomagając ludziom borykającym się z utratą pracy.

Wyjaśniono, że czwarte sprawdzenie bodźca jest wysoce nieprawdopodobne.

– Reklama –

Aby ponownie wysłać czek bodźca, musiałaby nastąpić recesja.

W jaki sposób zostałby wysłany czwarty check bodźca, chociaż jest to mało prawdopodobne

Ponieważ kraj wydaje się zmieniać punkt ciężkości po globalnej pandemii, większość ludzi przestała prosić o czwartą kontrolę bodźców.

Recesja może doprowadzić do kontroli bodźców

– Reklama –

Jedyną rzeczą, która może stworzyć możliwość czwarta płatność to recesja.

W przypadku spowolnienia gospodarczego skutecznym sposobem reagowania jest wydawanie płatności stymulacyjnych.

Dodatkowa opłata za wpływ ekonomiczny dla beneficjentów Ubezpieczeń Społecznych nie ma miejsca

W 2001 roku prezydent Bush wysłał podatnikom czeki na 300 dolarów.

W 2008 r. drugi prezydent Bush wysłał 600 dolarów pojedynczym zgłaszającym i 1200 dolarów wspólnym zgłaszającym przy określonych poziomach dochodów.

W 2008 r. wysłano również ulgę podatkową na dzieci w wysokości 300 USD.

Trudno przewidzieć, czy nastąpi recesja.

Niektórzy uważają, że problemy z łańcuchem dostaw, inflacja, wojna na Ukrainie i podwyżki stóp Rezerwy Federalnej mogą doprowadzić do recesji.

Chociaż czeki okazały się pomocne w czasie recesji, wejście w jedną nie gwarantuje, że zostaną wysłane.

Nadzieja na recesję tylko na czek spowodowałaby również inne problemy.

Recesje wiążą się z wysokimi stopami bezrobocia.