February 9, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

SNGPL zapewnia orzeczenie arbitrażowe LCIA

05 sierpnia 2022 (MLN): London Court docket of Worldwide Arbitration (LCIA) wydał orzeczenie arbitrażowe na rzecz Sui Nothern Gasoline Pipelines Confined (SNGPL) zatwierdzające roszczenia SNGPL przeciwko Quaid e Azam Thermal Ability (Private) Limited (QATPL) z powodu nieodebrania Choose lub Płać ilości RLNG przez QATPL.

Należy zauważyć, że spór między QATPL i SNGPL dotyczący braku odbioru Consider or Pay back (ilości umowne) RLNG przez QATPL był w toku w LCIA.

Zgodnie z ostatecznymi orzeczeniami wydanymi przez arbitra, znaczna część związanych z tym kosztów postępowania sądowego i arbitrażowego jest również ponoszona przez QATPL, czytamy w zawiadomieniu.

Arbiter stwierdził ponadto, że SNGPL słusznie spieniężył posiadane przez siebie depozyty zabezpieczające i polecił QATPL uzupełnienie ich zgodnie z wymogami umownymi.

Należy nadmienić, że zgodnie z warunkami licencji udzielonej SNGPL przez OGRĘ odczytaną z decyzją ECC i zgodnie z obowiązującym reżimem taryfowym, omawiany wyrok arbitrażowy nie wpłynie na rentowność spółki, gdyż rozliczane przychody do QATPL zostały już potraktowane jako przychody operacyjne.

Obecnie akcje firmy wyceniane są na 32,35 [9:59 PST]w dół o 10 paisa lub ,31% DoD

Prawa autorskie Mettis Backlink Aktualności

Post SNGPL zabezpiecza wyrok arbitrażowy LCIA pojawił się jako pierwszy w Mettis International News.