February 9, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

SEARL sprzeda nieruchomość Nooriabad firmie Universal Ventures za Rs510mn

14 lipca 2022 r. (MLN): Rada dyrektorów Searle Company Constrained (PSX: SEARL) pozwoliła firmie na zawarcie transakcji z Common Ventures Pvt Constrained (UVPL) na sprzedaż nieruchomości za 510 mln rupii, jak pokazała dziś notatka firmy na giełdzie.

Nieruchomość, która ma zostać sprzedana za łączną kwotę Rs510mn, znajduje się na działce nr B/168, obszar Web-site, Nooriabad, District Jamshoro, o powierzchni około 25 akrów.

W momencie zgłaszania tego, akcje firmy są sprzedawane po 107,70 rupii, co oznacza wzrost o 1,47 rupii lub 1,38% od wczorajszej ceny.

W sierpniu ubiegłego roku Zarząd podjął decyzję o zawarciu porozumienia z Common Ventures (Non-public) Restricted (UVPL) w celu uregulowania i zwolnienia Spółki z jej zobowiązań wynikających z umowy opcji kupna oraz zrzeczenia się przez UVPL swoich praw i uprawnień z tego tytułu , za wynagrodzeniem Rs600 milionów.

Powyższa uchwała została podjęta po omówieniu wezwania wystosowanego przez UVPL do Spółki na zakup 25% akcji Searle Pakistan (Personal) Constrained (Searle Pakistan).

Prawa autorskie Mettis Url Aktualności

Write-up SEARL do sprzedaży nieruchomości Nooriabad Universal Ventures za Rs510mn pojawił się jako pierwszy w Mettis Global News.