February 9, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

Referral management and analytics tech transforms Central Ohio Primary Care

Jako jedna z największych należących do lekarzy grup podstawowej opieki zdrowotnej w USA, z ponad 450 świadczeniodawcami w 80 przychodniach obsługujących ponad 400 000 pacjentów, Central Ohio Primary Care borykała się z brakiem łączności i użytecznych danych za pomocą faksu i telefonu. oparty system przyjmowania skierowań.

PROBLEM

Po utworzeniu i wysłaniu skierowań w systemie elektronicznej dokumentacji medycznej personel często tracił z oczu pacjenta i jego opiekę kontrolną.

„Nie mieliśmy możliwości szybkiego uzyskania prostych aktualizacji statusu skierowań w ramach procesu planowania ani nawet ustalenia, czy zostały one otrzymane przez specjalistę” – powiedział Ed Helvig, kierownik ds. dostępu do pacjentów w Central Ohio Primary Care.

„Dopiero podczas pierwszej wizyty kontrolnej, zwykle około siedmiu dni później, zyskaliśmy trochę wglądu, czasami dzwoniąc do specjalisty tylko po to, aby dowiedzieć się, że w ogóle nie otrzymali skierowania.

„Innym razem nasz personel czekałby na 10-15 minut, musiałby radzić sobie z nieporęcznymi systemami telefonicznymi lub zostawiał pocztę głosową, czasami w skrzynce głosowej niewłaściwej osoby, w nadziei, że wiadomość zostanie odebrana i odpowie za niedługo – dodał.

Poleganie na ręcznie faksowanych notatkach również było problematyczne i powodowało dodatkową pracę. Organizacja traciła od pięciu do 90 minut na każde skierowanie, korzystając z systemu ręcznego zarządzania skierowaniami za pośrednictwem faksu i telefonu, bez możliwości przechwytywania i analizowania danych w celu zgłoszenia lub zidentyfikowania, co działa dobrze, a co należy zmienić w procesach.

Personel miał dziesiątki tysięcy otwartych skierowań w EHR z ograniczonym kontekstem, gdzie pacjenci byli na swojej drodze.

WNIOSEK

Vendor LeadingReach zaoferował sieci lekarzy możliwość efektywnej i skutecznej komunikacji, niezależnie od natywnego oprogramowania każdego biura dostawcy, powiedział Helvig.

„Moglibyśmy stworzyć społeczność podobną do LinkedIn, łączącą naszych partnerów polecających z nami, aby umożliwić przekazywanie krytycznych informacji między dostawcami, którymi nasz EHR nie był w stanie zarządzać” – wyjaśnił.

„Dzięki wykorzystaniu technologii zarządzania skierowaniami i narzędzi analitycznych, nasi pracownicy mieliby możliwość łatwego śledzenia skierowań, terminowej kontynuacji z nimi, a ostatecznie zamknięcia pętli dla pacjentów, których potrzeby w zakresie opieki były teraz obsługiwane przez skierowanego dostawcę.

„Bylibyśmy również w stanie śledzić wydajność w naszych lokalizacjach, aby zidentyfikować wąskie gardła procesów lub podobne wyzwania związane z koordynacją opieki” – dodał.

SPEŁNIANIE WYZWANIA

Zamiast stosować podejście uniwersalne dla wszystkich, LeadingReach zaproponował oparty na technologii system skierowań, który został dostosowany do specyfiki pracy Central Ohio Primary Care.

„Ponieważ nasze początkowe podejście do zarządzania skierowaniami było trudne, było jasne, że współpraca z partnerem posiadającym doświadczenie w obszarze skierowań przyniesie wielką korzyść personelowi i pacjentom” – powiedział Helvig. „Udało nam się z powodzeniem połączyć cyfrowo sieć dostawców i stworzyć usprawniony proces skierowania, który zwiększył wydajność, poprawił wyniki pacjentów i obniżył koszty opieki.

„Dzięki nowemu, usprawnionemu procesowi zarządzania skierowaniami i oprogramowaniu, lekarze PCP, prawie 1500 specjalistów i zespoły koordynujące opiekę w sieci COPC uzyskali lepszy wgląd i zrozumienie w unikalny plan opieki każdego pacjenta, aby pomóc pacjentowi przejść do następnego miejsca opieki i zyskać więcej czasu w ciągu dnia, aby przydzielić innym pacjentom” – dodał.

Dzięki raportom, które personel jest teraz w stanie zrobić, organizacja zoptymalizowała swoją sieć dostawców, odwracając pacjentów od mniej wydajnych praktyk specjalistycznych w kierunku tych, które są najlepiej przygotowane do świadczenia opieki.

„Mamy teraz wgląd w kluczowe wskaźniki wydajności w czasie rzeczywistym, takie jak wskaźnik odpowiedzi na skierowanie, przyczyny odrzucenia pacjenta, średnia długość harmonogramu pacjenta i najważniejszy stosunek skierowania do wizyty, co pozwala naszym PCP zamknąć pętlę opieki po tym, jak pacjent został zbadany przez specjalistę” – zauważył Helvig.

„Dzięki platformie LeadingReach Analytics jesteśmy w stanie zapewnić solidne raportowanie i przypominać specjalistom i PCP o poziomie efektywności operacyjnej, który ich gabinety powinny regularnie demonstrować, aby zwiększyć naszą efektywność operacyjną, poprawić szybkość opieki, a następnie poprawić jakość opieki nad naszymi pacjentami ,” on kontynuował.

Te spersonalizowane dane dostarczane regularnie pozwalają zespołom koordynującym opiekę na prowadzenie bardziej znaczących, opartych na danych rozmów z personelem i sieciami dostawców. Dzięki temu nowemu procesowi polecania i jego udowodnionym wynikom wydajności, centralne centrum polecania organizacji przejęło coraz większą odpowiedzialność i jest cenioną częścią organizacji.

WYNIKI

Podstawowa opieka zdrowotna w Central Ohio odszedł od skierowań opartych na faksie i jest teraz cyfrowy, dzięki czemu personel może zobaczyć wymierne i lepsze wskaźniki dotyczące wydajności i wyników pacjentów.

„Połączenia uzupełniające zostały zastąpione wiadomościami cyfrowymi wysyłanymi za pośrednictwem platformy, co oszczędza mnóstwo czasu menedżerom polecającym” – poinformował Helvig. „Początkowo skierowania organizacji były w 59% faksowane, aw 41% cyfrowe, ale po 10 miesiącach byliśmy w stanie zdigitalizować 89% wszystkich skierowań.

„Teraz jesteśmy w stanie zarządzać sześciokrotną liczbą skierowań miesięcznie w centralnym centrum skierowań – wszystko to bez zatrudniania większej liczby pracowników” – kontynuował. „To również dało zespołom PCP czas i zasoby, aby skoncentrować się na pomocy większej liczbie pacjentów i pomogło w osiągnięciu 100% wzrostu liczby wizyt skierowanych pacjentów”.

PORADY DLA INNYCH

Nie ugrzęźnij w przeszłości, radził Helvig.

„Wystarczy wziąć pod uwagę podstawowe przeszkody tradycyjnego, a niektórzy mogą nazywać przestarzałym zarządzaniem skierowaniami, wszystkie bariery biura dostawcy w uzyskiwaniu danych od specjalistów, takie jak utracone faksy, czas wyszukiwania, długi czas oczekiwania, poczta głosowa, która nie jest wrócił”, powiedział.

„Organizacje dostawców wyrządzają krzywdę swoim pracownikom, ale przede wszystkim swoim pacjentom, ociągając się i nie kontrolując zarządzania skierowaniami” – podsumował. „Przejście do technologii cyfrowej nie jest trudne, a zwrot z inwestycji jest ogromny”.

Świergot: @SiwiChiHealthit
Napisz do autora: [email protected]
Healthcare IT News to publikacja HIMSS Media.