January 29, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

Pytania, które należy zadać podczas negocjowania umowy

Prawie każda sprzedaż firmy wiąże się z wysokim stopniem negocjacji między kupującymi a sprzedającymi. W tym artykule podzielimy się niektórymi pytaniami, które możesz sobie zadać, aby przygotować się do negocjacyjnej części procesu. W końcu optymalne wyniki osiąga się zazwyczaj tylko dzięki odpowiednim strategiom negocjacyjnym. Należy pamiętać, że jednym z kluczowych atutów doradców ds. fuzji i przejęć jest wiedza i umiejętności negocjowania transakcji.

Czy obie strony mogą podzielić różnicę?

Jeśli kupujący i sprzedający nie mogą dojść do porozumienia w sprawie liczby, jedną z taktyk negocjacyjnych jest dzielenie różnicy. Jest to taktyka, która jest łatwa do zrozumienia i pokazuje obu stronom, że druga chce być elastyczna. Świadczy to o dobrej woli i może służyć nie tylko podtrzymaniu rozmów obu stron, ale także obniżeniu istniejących wcześniej napięć. Kiedy obie strony wciąż są przy stole, wciąż jest nadzieja, że ​​uda się osiągnąć porozumienie. Ta taktyka służy kontynuowaniu dyskusji i często może być bardzo korzystna.

Czy kupujący i sprzedający mogą się lepiej rozumieć?

Jeśli chodzi o dobre negocjacje, jednym z celów jest dążenie obu stron do wzajemnego zrozumienia. Czasami potrzeby kupującego lub sprzedającego nie dotyczą nawet liczb na papierze. Zamiast tego mogą dążyć do dostosowania warunków, aby bardziej sprzyjały ich ogólnym celom. Jeśli potrafisz zachować otwarty umysł i starać się lepiej zrozumieć, czego ostatecznie szuka druga strona, może to znacznie przyczynić się do zawarcia umowy.