February 9, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

NerdWallet agrees to acquire On The Barrelhead in roughly $120M deal

Wygięta strzałka z dwóch czerwonych i białych łączących się na turkusowym tle.

yalcinsonat1 / iStock przez Getty Photos

Portfel Nerd (NASDAQ:NRDS) zgadza się na przejęcie firmy On the Barrelhead, Inc. z siedzibą w Kolorado, robo-doradcy ds. długów konsumenckich.

Posunięcie to pozwoli, On the Barrelhead na pełną integrację z istniejącymi zespołami, marką, produktami i technologią NerdWallet, aby umożliwić konsumentom i małym i średnim firmom dopasuj lepsze produkty finansowe i wykonuj mądrzejsze ruchy pieniężne.

Zgodnie z warunkami, NerdWallet nabędzie wszystkie pozostające w obrocie akcje On the Barrelhead za łączną kwotę ~120 mln USD, w tym ~70 mln USD w gotówce i 50 mln USD w akcjach zwykłych NerdWallet klasy A.

Kapitał NerdWallet wyemitowany w ramach transakcji zostanie określony na podstawie 30-dniowej średniej ceny ważonej wolumenem z dnia 22 czerwca 2022 r. lub 10,37 USD za akcję, a połowa kapitału będzie miała dwuletnią blokadę. ograniczenia.

Spółka spodziewa się sfinansować gotówkową część przejęcia pożyczkami z dotychczasowego kredytu.

Dla kierownictwa On the Barrelhead zaplanowano nową pulę retencji premii wyrównawczych w wysokości ~30 milionów dolarów.

Dzięki dodaniu NerdWallet (NRDS) rozwija się w kierunku stania się zaufanym ekosystemem finansowym, przyspieszając swoje możliwości w zakresie danych i technologii.

Oprócz ciągłej ekspansji NerdWallet na nowe kategorie finansowe i obszary geograficzne, transakcja ta wzmacnia zdolność NerdWallet do pionowej integracji, czego dowodem było udane przejęcie Fundera.

Transakcja zwiększy przychody NerdWallet w 2022 r. i skorygowaną EBITDA oraz potwierdzi wcześniej ogłoszony oczekiwany wzrost rocznej skorygowanej marży EBITDA w 2022 r. w ujęciu rok do roku.

Transakcja ma zostać zamknięta w trzecim kwartale 2022 roku.