February 9, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

Inwestycja w fundusze inwestycyjne: baza aktywów SBI Contra Fund rośnie o 100% w ciągu 1 roku

SBI Mutual Fund poinformował, że jego fundusz akcyjny – SBI Contra Fund – odnotował prawie 100-procentowy wzrost bazy aktywów do 4688 rupii rupii w ciągu ostatniego roku.

„Schemat AUM (Belongings Less than Administration) wynosi 4 687,76 crore rupii na dzień 30 czerwca 2022 r. w porównaniu do 2 397,73 crore rupii na dzień 30 czerwca 2021 r.”, powiedział w oświadczeniu SBI Mutual Fund (MF).

SBI Contra Fund znacznie przewyższył swój benchmark pierwszego poziomu – S&P BSE 500 TRI – w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Fundusz osiągnął najwyższe zwroty w swojej kategorii w okresie rocznym (11,55 proc.), trzyletnim (21,34 proc.), pięcioletnim (12,90 proc.) i od momentu powstania w 2005 r. (18,41 proc.). , stwierdzono w oświadczeniu.

Program spotkał się z dużym zainteresowaniem ze wszystkich segmentów inwestorów – detalicznych i osób o wysokiej wartości netto (HNI) i jest odpowiedni dla inwestorów, którzy mają zaawansowaną wiedzę na temat trendów makro i wolą przyjmować selektywne zakłady w celu uzyskania wyższych zysków.

Schemat opiera się na połączeniu podejścia odgórnego i oddolnego do budowy portfela. Z perspektywy odgórnej szuka tematów lub sektorów, które rynek całkowicie spisał, a z perspektywy oddolnej szuka dobrej jakości firm, które przechodzą przez trudny etap.