February 9, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

Global Small Businesses Should Become Future Ready

©iStock/gustavofrazao

Olivier M. Schwab, Dyrektor Zarządzający, Światowe Discussion board Ekonomiczne mówi:

Według niektórych szacunków MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa – stanowią około 90% wszystkich firm na świecie oraz około 70% zatrudnienia i PKB. Tak więc na poziomie zagregowanym firmy te odgrywają znaczącą rolę w umożliwianiu i kształtowaniu charakteru wzrostu, innowacji i zrównoważonego rozwoju naszych globalnych, regionalnych i lokalnych gospodarek. Dlatego ważne jest, aby małe i średnie firmy były gotowe na przyszłość. Innymi słowy, jednocześnie są w stanie osiągnąć wysoki poziom wzrostu, ale także pozytywny wpływ społeczny.

Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się, co inni mają do powiedzenia o chińskim przemyśle usług domowych, pracy zdalnej, Metaverse, cyfrowym świecie, finansowaniu przyrody, ochronie bioróżnorodności, przyrodzie, powiązanych ze sobą wyzwaniach, odbudowie odporności, globalnych łańcuchach dostaw, globalizacji, innowacjach pod kątem wpływu, wyciąganiu wniosków z przeszłości, sprawiedliwym dostępie do opieki zdrowotnej, technologii w opiece zdrowotnej, globalnym kryzysie żywnościowym, chińskim przemyśle mleczarskim, zrównoważonym rozwoju energetyki, redukcji emisji, energii odnawialnej, perspektywach gospodarczych Chin i możliwościach inwestycyjnych.