January 29, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

EPFO Payroll data: Reitirement fund body adds 17.08 lakh net subscribers in the April 2022; here are 10 key highlights

Według danych Ministerstwa Pracy i Zatrudnienia w kwietniu 2022 r. organ funduszu emerytalnego przyznany przez Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) dodał 17,08 lakh abonentów netto. Porównanie danych płacowych rok do roku pokazuje wzrost o 4,32 lakh abonentów netto w tym miesiącu w porównaniu do abonamentu netto w kwietniu 2021 roku ubiegłego roku.

To są dane tymczasowe, napisano w komunikacie. Dane płacowe są tymczasowe, ponieważ generowanie danych jest ćwiczeniem ciągłym, ponieważ aktualizacja danych pracowników jest procesem ciągłym. Poprzednie dane są aktualizowane co miesiąc.

Dane EPFO ​​sugerowały, że z łącznej liczby 17,08 lakh subskrybentów dodanych w ciągu miesiąca, około 9,23 lakh nowych członków po raz pierwszy zostało objętych ubezpieczeniem społecznym zgodnie z ustawą EPF i MP z 1952 r.

Około 7,85 lakh netto abonentów opuściło i ponownie dołączyło do placówek objętych EPFO ​​poprzez zmianę pracy w placówkach objętych EPFO ​​i zdecydowali się zachować członkostwo w ramach Systemu poprzez transfer środków zamiast ostatecznego wycofania swoich akumulacji PF. Dane o płacach odzwierciedlają trend spadkowy rezygnacji członków w ciągu ostatnich czterech miesięcy.

Zobacz poniżej transmisję strumieniową telewizji Zee Business na żywo:

Inne kluczowe cechy:

  1. Porównanie wiekowe danych płacowych wskazuje, że grupa wiekowa 22-25 lat zarejestrowała największą liczbę zapisów netto z 4,30 lakh dodanych w kwietniu 2022 r.
  2. Po nim następuje grupa wiekowa 29-35 lat ze zdrowym dodatkiem 3,74 lakh netto w ciągu miesiąca.
  3. Te dwie grupy wiekowe stanowią około 47,07 proc. przyrostów netto abonentów w ciągu miesiąca.
  4. Grupę wiekową 29-35 lat można uznać za doświadczonych pracowników, którzy zmienili pracę w celu rozwoju kariery i zdecydowali się na współpracę z EPFO.
  5. Stany Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Haryana, Gujarat i Delhi były wśród stanów, które prowadziły i stanowiły około 11,60 lakh abonentów netto w ciągu miesiąca. Stanowiło to 67,91 procent łącznego przyrostu płac netto we wszystkich grupach wiekowych, zgodnie z danymi, które ujawniły porównanie danych płacowych według stanu.
  6. Analiza pod kątem płci wskazuje, że dodatek płac netto kobiet wynosi około 3,65 lakh w ciągu miesiąca.
  7. Udział kobiet w zapisach wynosi 21,38 procent całkowitego przyrostu abonentów netto w kwietniu 2022 r., przy wzroście o 17 187 zapisów netto w porównaniu z poprzednim miesiącem marca 2022 r.
  8. Dane o płacach podkreślają, że liczba zatrudnionych netto kobiet w zorganizowanym sektorze wykazuje tendencję wzrostową w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
  9. Klasyfikacja branżowych danych płacowych wykazała, że ​​głównie dwie kategorie, tj. „usługi eksperckie” (składające się z agencji siły roboczej, prywatnych agencji ochrony i małych wykonawców itp.) oraz „Zakłady handlowo-handlowe” stanowią 48,25% całkowitego przyrostu abonentów podczas miesiąc.
  10. Tendencja wzrostowa została zauważona w innych branżach, takich jak „Elektryczna, Mechaniczna czy ogólnie engg. produktów”, „Obsługa marketingowa, użytkowanie komputerów”, „Branża budowlana”, „Tekstylia”, „Produkcja odzieży”, „Instytucje finansowe”, „Szpitale” i „Szkoły” w ciągu miesiąca.

EPFO jest organizacją zabezpieczenia społecznego odpowiedzialną za zapewnienie szeregu świadczeń członkom objętym ustawą EPF & MP Act z 1952 r. Zapewnia fundusz zapomogowy, świadczenia emerytalne członkom na emeryturze oraz renty rodzinne i świadczenia ubezpieczeniowe dla ich rodzin w przypadku przedwczesnej śmierci członka.