February 6, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

ECC zatwierdza 5 mld rupii dla NDMA – Mettis Global Link

07 sierpnia 2022 (MLN): Komitet Koordynacji Gospodarczej (ECC) Rady Ministrów w sobotę zatwierdził dodatkową dotację techniczną w wysokości 5 miliardów rupii dla Narodowego Urzędu Zarządzania Katastrofami (NDMA) Islamabad na ratowanie, pomoc i odszkodowanie za śmierć i obrażenia osób dotkniętych powodzią.

Kwota zostanie alokowana z rezerwy rezerwowej Pionu Finansów jako rezerwa pakietowa do NDMF.

Propozycja została przedstawiona przez NDMA Islamabad na specjalnym posiedzeniu KOO w sprawie przydziału środków na rzecz NDMA dla powodzian na polecenie Prezesa Rady Ministrów.

W związku z tym przewodniczący NDMA zażądał, aby przydział bloków w wysokości 5 miliardów rupii mógł zostać dokonany na rzecz NDMF na działania pomocowe i ratownicze na obszarach dotkniętych powodzią oraz odszkodowanie z tytułu śmierci i niepełnosprawności poszkodowanych.

Spotkaniu przewodniczył federalny minister finansów i dochodów, pan Miftah Ismail, na którym polecił natychmiastowy transfer środków na pomoc chorym w odpowiednim czasie.

Minister stanu ds. finansów i dochodów dr Aisha Ghous Pasha, koordynator premiera ds. handlu i przemysłu Rana Ihsan Afzal, koordynator leading ds. gospodarki Bial Azhar Kayani, przewodniczący NDMA, sekretarze federalni i inni wyżsi rangą funkcjonariusze spotkanie.

Prawa autorskie Mettis Connection Aktualności

Opublikowano:2022-08-07T16:37:45+05:00

34505