January 28, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

ECC allows import of goods from Afghanistan in PKR

05 lipca 2022: Centralna Dyrekcja Oszczędności Narodowych (CDNS) we wtorek przekroczyła swój roczny cel i do 30 czerwca 2022 r. ustanowiła historyczny rekord oszczędności w wysokości 1250 miliardów rupii.

Po raz pierwszy w swojej historii, Nationwide Savings przekroczył 1000 miliardów rupii świeżych depozytów i osiągnął cel 1250 miliardów rupii do 30 czerwca 2022 r., powiedział App tutaj wysoki rangą urzędnik CDNS.

CDNS osiągnął cel emisji nowych obligacji o wartości 1250 miliardów Rs w ostatnich miesiącach bieżącego roku podatkowego 2021-22, od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Ustanowiła roczny cel przychodów brutto w wysokości 980 miliardów Rs od 1 lipca do 30 czerwca poprzedniego roku podatkowego 2020-21, aby promować oszczędności w kraju.

Wysoki urzędnik powiedział, że CDNS ustalił cel rocznej zbiórki 250 miliardów rupii od 1 lipca do 30 czerwca na rok 2020-2021 w porównaniu do 352 miliardów rupii w poprzednim roku (2019-20) w tym samym okresie, aby zwiększyć oszczędności w kraj.

Powiedział, że CDNS wyznaczył 352 miliardy rupii rocznej zbiórki na rok 2019-20 w porównaniu do 350 miliardów rupii w poprzednim roku (2018-19), powiedział.

Odpowiadając na pytanie, powiedział, że CDNS zdecydowało się rozpocząć finansowanie islamskie i rozpocznie realizację swoich prac proceduralnych od przyszłego miesiąca, aby zapewnić instytucji finansowanie islamskie.

W związku z tym, zgodnie z islamskim szariatem, obligacje z nagrodami i certyfikaty oszczędnościowe byłyby emitowane na inwestycje zgodnie z zasadami szariatu, powiedział.

Powiedział, że CDNS zapewni swoim konsumentom islamskie możliwości inwestycyjne, podobnie jak reszta sektora bankowego sektora prywatnego i publicznego, gdzie islamski biznes szariatu osiągnął teraz 20 procent.

W odpowiedzi na inne pytanie, wyższy urzędnik powiedział, że CDNS rozpoczął prace nad zwiększeniem nowych możliwości inwestycyjnych i promowaniem inwestycji cyfrowych poprzez wiele nowych projektów.

Powiedział, że CDNS, we współpracy z Bankiem Państwowym Pakistanu, opracowuje cyfrowe obligacje z nagrodami, które będą dostępne za pośrednictwem internetowych kanałów elektronicznych.

Dodał, że jest w trakcie uruchamiania swojej pierwszej aplikacji mobilnej do zakupów on the web i realizacji krajowych programów oszczędnościowych.

Urzędnik powiedział, że w celu lepszego i sprawniejszego przekazywania środków drogą elektroniczną CDNS zamierza w bieżącym miesiącu przyjąć RAAST, aby przyspieszyć przepływ środków przez swoich dopływów finansowych.

Początkowo CDNS otworzył trzy oddzielne rachunki w State Financial institution of Pakistan (SBP), aby uniemożliwić bezpośredni dostęp do konta Non-Foods-1 dla operacji alternatywnego kanału dostawy (ADC), płatności 1Link, płatności UPI i płatności RAAST.

Powiedział, że Pion Finansów będzie codziennie przydzielał pułap budżetowy, a CDNS działałby w ramach limitu przyznanych środków. W związku z tym ustawa PFM z 2019 r. została przyjęta w swoim prawdziwym duchu dla alternatywnych kanałów dostarczania CDNS.

Powiedział, że stopy procentowe CDNS są powiązane z polityką PIB ustaloną przez SBP. Dyrekcja otworzyła nowe drogi dla inwestycji publicznych i prywatnych, aby udokumentować gospodarkę kraju i zapewnić przejrzystość systemu finansowego.

Odpowiadając na inne pytanie dotyczące aktualnej rewizji stóp zysku z certyfikatów CDNS, powiedział, że CDNS utrzymał takie samo oprocentowanie inwestycji w certyfikaty oszczędnościowe ze względu na sytuację rynkową i decyzję dotyczącą polityki pakistańskich obligacji inwestycyjnych (PIB).

APLIKACJA