January 29, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

Due to challenging financial market conditions, Danske Bank A/S revises 2022 net profit out-look downwards despite a positive development for core banking

Danske Bank A/S

Danske Lender A/S

Komunikat spółki nr 10 2022

Danske Lender A/S
Kanał Holmensa 2 – 12
DK – 1092 Kopenhaga K
Tel. +45 45 14 00 00

10 lipca 2022

Ze względu na trudne warunki na rynku finansowym, Danske Bank A/S poprawki 2022 prognoza zysku netto ku dołowi pomimo pozytywnego rozwoju podstawowej działalności bankowej.
Teraz oczekuje zysk netto w wysokości DKK 10-12 miliardów

Perspektywy na 2022 r. są korygowane w dół do zysku netto w przedziale 10-12 mld DKK. W momencie publikacji naszych wyników finansowych za 2021 r. 3 lutego br. początkowo zakładaliśmy zysk netto za cały rok 2022 w przedziale 13-15 mld DKK przy znormalizowanych warunkach na rynkach finansowych.

Widzieliśmy dobre Reklama w telewizji postęp w naszej podstawowej działalności bankowej w pierwszej połowie roku napędzany wzrostem wolumenusolidna aktywność klientów oraz utrzymująca się solidna jakość kredytowa. Nasze podstawowe linie dochodów wyraźnie skorzystały na tym rozwoju w tym samym czasie, co my kontynuowaćd aby zobaczyć dobrą trakcję dla naszego podstawowego rozwoju kosztów. Hponad, z powodu niesprzyjających warunków na rynku finansowyma w szczególności od niekorzystny wpływ z szybko rosnące stopy procentowe, wmi poprawiać nasza prognoza zysku netto na rok w oparciu o znacznie niższe oczekiwania dotyczące dochodu handlowego i dochód z naszej działalności ubezpieczeniowej. The Skandynawskie rynki o stałym dochodzie mamve scharakteryzowano przez wyjątkowo wysoka lotność i niższa płynnośćtworząc wymagające środowisko operacyjne do świadczenia usług animowania rynku. Pomimo tego rewizjaI pozostań pewny siebie że na podstawie nasz silny franczyzowa i zróżnicowany design biznesowymy będzie nadal skutecznie obsługiwać klientówa my kontynuujemy wykonać zgodnie z naszym lepszym programem bankowym,mówi CEO Carsten Egeriis.

W odniesieniu do drugiego kwartału 2022 r. zysk netto wyniesie około 1,7 mld DKK. Dochód z podstawowej działalności bankowej wyniesie około 9 miliardów DKK, podczas gdy całkowity dochód wyniesie około 8,7 miliarda DKK. Dochody handlowe netto i dochody netto z działalności ubezpieczeniowej spowodują łączną stratę w wysokości ,5 miliarda DKK, która obejmuje dochody związane ze sprzedażą Danica Norway. Wydatki wyniosą około 6,4 miliarda DKK, odzwierciedlając stale podwyższone koszty rekultywacji i koszty związane ze sprawą Estonii. Jakość kredytów pozostaje wysoka, a odpisy z tytułu utraty wartości za drugi kwartał 2022 r. wyniosą około ,2 miliarda DKK.

Spodziewamy się, że całoroczny dochód z podstawowej działalności bankowej przekroczy poziom z 2021 r., ponieważ wyższy dochód odsetkowy netto wynikający z dobrej koniunktury gospodarczej z nawiązką zrekompensuje niższe dochody z tytułu rynku kapitałowego i związane z inwestycjami. Dochody netto z działalności ubezpieczeniowej i handlowej w drugiej połowie 2022 r. będą poniżej znormalizowanego poziomu i pozostaną zależne od warunków rynku finansowego.

W oparciu o utrzymujące się podwyższone koszty naprawy naszych przestarzałych spraw, nasze prognozy dotyczące kosztów za cały rok zostały nieznacznie zrewidowane do około 25,5 mld DKK, podczas gdy odpisy z tytułu utraty wartości nadal będą poniżej znormalizowanego poziomu.

Ostateczne dane zostaną podane w raporcie okresowym Danske Lender za pierwszą połowę 2022 r., który ma zostać opublikowany w piątek, 22 lipca 2022 r., gdzie będziemy mogli skomentować bardziej szczegółowo.

Danske Financial institution

Kontakty: Stefan Singh Kailay, kierownik ds. relacji z mediami, tel. +45 25 45 60 44
Claus Ingar Jensen, Szef Relacji Inwestorskich, tel. +45 25 42 43 70

Załącznik