February 9, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

Czy wysiłki DEI Twojej organizacji są powierzchowne czy strukturalne?

Co organizacje mogą zrobić, aby ustalić, czy ich inicjatywy DEI są tylko rusztowaniami lub performatywną solidarnością — czy też rzeczywiście są w stanie umieścić równość rasową i płciową w centrum podstawowych wartości firmy i przesunąć igłę w kierunku zmian. Pozostawienie rusztowań DEI na miejscu może stworzyć „iluzję włączenia”, której organizacje muszą się oprzeć. Autorzy opisują ramy mające pomóc liderom przenieść DEI do czegoś głęboko wplecionego w misję, kulturę i wartości organizacji. Obejmuje to pytanie: Czy zapewniamy sprawiedliwy dostęp do możliwości kariery? Czy promujemy kulturę sojuszu? Czy zobowiązaliśmy się publicznie do DEI z partnerami zewnętrznymi? Czy wiemy, jak będziemy mierzyć nasze postępy (lub ich brak)? Te pytania mogą pomóc zespołom przywódczym w przeprowadzeniu krytycznej samooceny i umożliwieniu im stworzenia sprawiedliwego środowiska pracy opartego na fundamencie i kulturze wspólnej odpowiedzialności i odpowiedzialności organizacyjnej.

Różnorodność, sprawiedliwość i wysiłki na rzecz integracji nie są „rzeczą”, jak system, biuro czy tytuł. Nie mogą spocząć na jednej osobie, inicjatywie ani miejscu. Dla zbyt wielu organizacji DEI staje się zwykłym rusztowaniem, które niewiele robi, aby spowodować rzeczywistą, merytoryczną zmianę. A rusztowania są addytywne, zamiast stać się integralną częścią istniejącej struktury organizacyjnej.