February 9, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

AAP govt urges Haryana to allow only BS VI-compliant buses to enter Delhi

Rząd Delhi wezwał Haryanę, aby od 1 października zezwoliła na wjazd do stolicy tylko autobusów zgodnych z BS VI, aby pomóc kontrolować zanieczyszczenie powietrza w mieście.

Zwrócono się o zajęcie się problemem zanieczyszczenia pojazdów w mieście, do którego jak wskazali urzędnicy, przyczyniają się w części pojazdy pochodzące z sąsiedniego stanu Haryana.

Stolica kraju jest świadkiem wysokiego poziomu zanieczyszczenia powietrza w miesiącach zimowych od października z powodu wielu czynników, w tym wypalania ścierniska i ruchu samochodowego.

W liście z 15 czerwca do naczelnego sekretarza Departamentu Transportu Haryana, Navdeepa Singha Virka, specjalny komisarz ds. transportu w Delhi OP Mishra powiedział, że sytuacja przyciągnęła uwagę Sądu Najwyższego i CAQM (Komisji ds. Zarządzania Jakością Powietrza w Delhi i NCR).

Wydały wytyczne dotyczące skutecznej regulacji zanieczyszczenia powietrza i pojazdów – powiedział.

Postanowieniem z dnia 14 października 2018 r. Sąd Najwyższy nakazał, aby od dnia 1 kwietnia 2020 r. na terenie całego kraju nie wolno było sprzedawać ani rejestrować na terenie całego kraju pojazdu spełniającego normę BS-IV i dopuszcza się jedynie pojazdy spełniające normę BS-VI. zostać sprzedane lub zarejestrowane, napisano w liście.

W liście stwierdzono, że Narodowy Zielony Trybunał już zarządził, że pojazdy z silnikiem Diesla, które mają więcej niż 10 lat, nie będą mogły jeździć po NCR.

„Ważne jest, aby wspomnieć, że transport publiczny w Delhi został całkowicie przestawiony na CNG, podczas gdy autobusy kursujące z innych stanów do NCT w Delhi nadal korzystają z oleju napędowego”, powiedział. „Aby osiągnąć wymierny wynik w zakresie zanieczyszczeń, potrzebne są wysiłki wszystkich zainteresowanych stron, w tym państw sąsiednich”.

„Dlatego szukam waszego wsparcia, aby poradzić sobie z problemem zanieczyszczenia pojazdów, wykorzystując tylko autobusy z reklamacją BS VI do Delhi w dniu 01.10.2022”, napisano.

Normy emisji na etapie Bharatu zostały ustanowione przez rząd w celu regulacji zanieczyszczeń powietrza z pojazdów silnikowych. Od 1 kwietnia 2020 r. w całym kraju weszła w życie norma Bharat Phase VI (lub BS-VI).