January 29, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

$2.4tr investment in energy during CY22 not enough to tackle supply crunch: IEA

Inwestycja 2,4 biliona dolarów w energię w okresie CY22 nie wystarczy, aby poradzić sobie z kryzysem podaży: IEA
Inwestycja 2,4 biliona dolarów w energię w okresie CY22 nie wystarczy, aby poradzić sobie z kryzysem podaży: IEA

22 czerwca 2022: 2,4 biliona dolarów, które mają zostać zainwestowane w energię w tym roku, obejmują rekordowe wydatki na odnawialne źródła energii, ale nie są w stanie wypełnić luki w dostawach i przeciwdziałać zmianom klimatu, podała w środę Międzynarodowa Agencja Energii (IEA).

Inwestycja, która wzrosła o 8% w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy pandemia była bardziej dotkliwa, obejmuje duży wzrost w sektorze energetycznym i wysiłki na rzecz poprawy efektywności energetycznej, poinformował paryski organ nadzoru w swoim rocznym raporcie na temat inwestycji.

„Ogromny wzrost inwestycji w celu przyspieszenia przejścia na czystą energię jest jedynym trwałym rozwiązaniem”, powiedział dyrektor wykonawczy IEA Fatih Birol.

„Tego rodzaju inwestycje rosną, ale potrzebujemy znacznie szybszego wzrostu, aby złagodzić presję wywieraną na konsumentów przez wysokie ceny paliw kopalnych, zwiększyć bezpieczeństwo naszych systemów energetycznych i skierować świat na drogę do osiągnięcia naszych celów klimatycznych”.

Postępy koncentrują się jednak na świecie rozwiniętym, przy czym biedniejsze kraje, z wyłączeniem Chin, nadal nie inwestują więcej w odnawialne źródła energii niż w 2015 r., kiedy przywódcy podpisali porozumienie paryskie, aby ograniczyć wzrost temperatur do maksymalnie 1,5 stopnia Celsjusza powyżej stanu sprzed epoki przemysłowej czasy.

Inwestycje w węgiel – jedno z najbardziej zanieczyszczających paliw kopalnych – wzrosły w zeszłym roku o 10%, ostrzegła MAE, a Chiny nadal wprowadzają do sieci nowe elektrownie węglowe.

Mimo to inwestycje w czystą energię na całym świecie wzrosły o 12% od 2020 r., po wzroście o zaledwie 2% rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat.

Według IEA inwestycje w inne paliwa kopalne nie spełniają celów klimatycznych i nadal nie są w stanie zaspokoić rosnącego popytu, jeśli systemy energetyczne nie zostaną przestawione na czystszą technologię.

„Dzisiejsze wydatki na ropę i gaz znajdują się między dwiema wizjami przyszłości: są zbyt wysokie dla ścieżki dostosowanej do ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5 ° C, ale niewystarczające do zaspokojenia rosnącego popytu w scenariuszu, w którym rządy trzymają się dzisiejszych ustawień politycznych i zawodzą wywiązać się ze swoich zobowiązań klimatycznych”, powiedział.

Reuters

Wysłano dnia: 2022-06-22T10:15:56+05:00

33617