January 29, 2023

Biznes

Światowy rozwój biznesu

10% super tax to take corporate tax to unbearable 39%: FPCCI

10% super podatek, aby podatek od osób prawnych był nie do zniesienia 39%: FPCCI
10% super podatek, aby podatek od osób prawnych był nie do zniesienia 39%: FPCCI

24 czerwca 2022: Pan Shabbir Mansha, pełniący obowiązki prezesa FPCCI, kategorycznie potępił nałożenie 10-procentowego superpodatku na duże gałęzie przemysłu które już płacą wysoki podatek od osób prawnych w wysokości 29 procent i generują miliony miejsc pracy w kraju.

Dodał, że żaden kraj na świecie nie może obciążyć korporacji 39-procentowym podatkiem i nadal utrzymywać gospodarkę na powierzchni. Dodatkowo na niekonkurencyjnym rynku całkowicie wysychają nowe inwestycje z sektora prywatnego i zagraniczne.

Pan Shabbir Mansha wyjaśnił, że branże, których to dotyczy, będą obejmować wszystkie główne branże a mianowicie cement, stal, cukier, ropa i gaz, nawozy, terminale LNG, tekstylia, bankowość, samochody, papierosy, napoje, chemikalia i linie lotnicze – i jest to łącznie 13 branż. Ponadto wszystkie pozostałe branże będą obciążone 4% dodatkowym podatkiem.

Pełniący obowiązki szefa FPCCI wyraził również szok, że budżet federalny na lata 2022-23 został ogłoszony zaledwie dwa tygodnie temu i nie wspominał o super podatku od przemysłu. Jest to bardzo gwałtowny, niefortunny i antyprzemysłowy środek.

Pan Shabbir Mansha powtórzył stanowisko FPCCI, że rząd nie powinien dalej naciskać na obecnych podatników i szukać możliwości poszerzenia siatki podatkowej ponieważ jest to jedyny praktyczny i zrównoważony sposób na generowanie większych podatków bez szkody dla przemysłu, eksportu, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Pan Shabbir Mansha zauważył z głębokim niepokojem, że pakistańska giełda (PSX) była zdenerwowana tą decyzją i handel musiał zostać zawieszony w piątek po tym, jak indeks KSE-100 stracił 2055 punktów, czyli 4,81 procent w krótkim czasie zaledwie 20 minut.

Pan Shabbir Mansha podkreślił, że koszty prowadzenia biznesu już teraz są w kraju najwyższe w historii, a stopa procentowa 13,75% nie pozwoli gospodarce rosnąć w żadnym znaczącym tempie a ceny energii elektrycznej i gazu już uczyniły nas niekonkurencyjnymi, jeśli chodzi o eksport.

Dodatkowo krążą plotki, że stopy procentowe mogą być dalej podnoszone. Dodał, że rząd powinien również konsultować się z interesariuszami w biznesie, przemyśle i handlu, jak i kiedy można obniżyć stopy procentowe aby firmy mogły odpowiednio zaplanować swój rok do przodu.

Pan Shabbir Mansha podkreślił, że nałożenie PDL – choć w sposób stopniowy – całkowicie zniszczy koszty prowadzenia konkurencyjności biznesowej i będzie napędzać inflację jak nigdy dotąd poprzez efekt mnożnikowy. Domagał się od rządu zaangażowania środowiska biznesowego w jego zaangażowanie w MFW w PDL.

Pełniąc obowiązki Szefa FPCCI podkreślił również potrzebę rozpoczęcia procesu konsultacyjnego z zainteresowanymi stronami w sprawie stanu wdrożenia podwyżki taryfy bazowej dla energii elektrycznej zbliżające się nałożenie PDL i nowe lub dodatkowe podatki, ponieważ koszty te łącznie zniszczą nastroje biznesowe, a przemysł się zatrzyma.

Komunikat prasowy

Wysłano dnia: 2022-06-25T00:21:56+05:00

33711